نهادهای امنیتی اردن اخیرا شبکه‌ای بین المللی را کشف کرده‌‌اند که در زمینه سوء استفاده از دختران سوری فعالیت می‌کند.
براساس اطلاعات درز کرده از سوی برخی منابع، اطلاعاتی از امارات به نهادهای امنیتی اردن رسید که حکایت از آن داشت فردی از دختران آواره سوری در اردن سوء استفاده کرده و آنها را به زور وادار می‌کند که به روابط ناشایست با سعودیهای ثروتمند تن بدهند. سایت " سما سوریه " به نقل از این منابع نوشت: این فرد به دختران سوری و والدین آنها می‌گفت که بازرگان است و بدنبال دخترانی است که بتوانند در کارهای ساده اداری فعالیت کنند؛ وی بعد از کسب موافقت والدین دختران، آنها را از امان به دبی و از آنجا به عربستان منتقل، و سپس آنها را مجبور به انجام کارهای خلاف عفت می کرد. این منابع فاش کردند: حساسیت موضوع باعثشد که دادستانی کل اردن از رسانه ها و مطبوعات بخواهد به این موضوع نپردازند بویژه که سرکرده شبکه با سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی همکاری می‌کند و کار تامین دختران نوجوان از سوریه و لبنان و کشورهای فقیر عقب مانده را برای ثروتمندان سعودی برعهده دارد و درمقابل براساس میزان زیبایی، سن، قد و رنگ موی دختران، پول می گیرد.