رسانه های سوری تصاویری از حضور سرزده همسر رئیس جمهوری این کشور در یک مدرسه ابتدایی در دمشق پخش کردند. تلویزیون سوریه پنجشنبه گذشته تصاویری از حضور اسماء الاسد در یکی از مدارس ابتدایی در دمشق پخش کرد. وی در این بازدید با دانش آموزان که در حال پشت سرگذاشتن امتحانات نیم ترم تحصیلی هستند به گفتگو پرداخت و از شرح امتحانات که دانش آموزان در هفته جاری پیش روی دارند آگاه شد. برخی منابع این بازدید همسر رئیس جمهوری سوریه را سرزده و نادر توصیف کردند.