رابرت موگابه، رئیس جمهور زیمبابوه به کشورهای آفریقایی در مورد یک سری توطئه‌های جدید از سوی قدرت‌های استعماری سابق به منظور کنترل منابع طبیعی این قاره هشدار داده است.
موگابه روز دوشنبه (۱۶ اردیبهشت، ۶ می) در جریان سخنرانی در دهمین کنوانسیون کمیته خدمات اطلاعاتی و امنیتی آفریقا از آژانس‌های اطلاعاتی آفریقا خواست که خود را برای روبرو شدن با موج جدید استعمارگری آماده کنند. رئیس جمهور زیمبابوه در ادامه گفت، ذخایر طبیعی گسترده آفریقا و رکود اقتصادی جهان، حمله‌ای جدید را به منظور کنترل «ثروت‌های طبیعی» این قاره رقم زده است. موگابه خاطر نشان کرد، قدرت‌های خارجی از سال ۱۹۹۰ دست کم ۲۰ درگیری مسلحانه را بر قاره آفریقا تحمیل کرده‌اند تا بواسطه آن اطلاعات محرمانه بدست آورده و همچنین «پهپادهای اطلاعاتی» را به منظور جاسوسی از کشورهای آفریقا مستقر کرده‌اند. وی همچنین هشدار داد که قاره آفریقا اکنون با موج فزاینده قاچاق انسان و مواد مخدر، پولشویی و تروریسم سایبری روبروست.