یک تحلیل‌گر امریکایی می‌گوید، طبقه متوسط این کشور در حال سوق داده شدن به طبقات پایین اقتصادی است.پل کریگ رابرتس، دستیار وزیر خزانه داری سابق امریکا گفت: «... توزیع درآمد شدیدا آسیب دیده و دچار مشکل شده است و همه شواهد در این زمینه آشکار است – درصد بسیار کمی از جمعیت، تقریبا تمام درآمد و عائدی را از آن خود می‌کنند و ثروت کشور بین قشر ثروتمند متمرکز شده است...» وی افزود: «۴۰ درصد جمعیت امریکا سالانه درآمدی کمتر از ۲۰ هزار دلار دارند. ۵۳ درصد دیگر نیز درآمدی کمتر از ۳۰ هزار دلار در سال دارند.» این تحلیل‌گر اقتصادی تاکید کرد: «بنابراین شاهد سرکوب طبقه متوسط و کشاندن بسیاری از افراد این طبقه به طبقات پایین‌تر اقتصادی هستیم و از سوی دیگر شاهد سرکوب طبقات پایین اقتصادی هستیم – این یک وضعیت بی‌ثبات اجتماعی است و همچنین از نظر اقتصادی نیز متزلزل است. این وضعیت بی‌تردید روی بهبود اقتصادی اثر می‌گذارد.» کنگره امریکا که دارای ۲۴۵ قانونگذار میلیونر است، در حال کار روی طرحی است که کوپن غذایی میلیون‌ها تن از شهروندان امریکا را قطع می‌کند. کوپن مواد غذایی یا برنامه امداد غذایی تکمیلی سالانه ۸۰ میلیارد دلار برای امریکا هزینه دارد و قانونگذاران این کشور به دنبال کاهش ۸۰۰ میلیون دلاری این هزینه هستند. از هر هفت امریکایی یک نفر از این برنامه بهره مند می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد نیمی از دریافت کنندگان کوپن غذایی کودکان هستند و ۱۰ درصد را نیز سالخوردگان تشکیل می‌دهند. گروهی از مردم امریکا از سراسر این کشور به کنگره هشدار داده‌اند که با کاهش کمک غذایی به میلیون‌ها امریکایی، بار مالی بر دوش دولت فدرال در بخش بهداشت و سلامت افزوده می‌شود. دکتر دبورا فرنک از مرکز درمانی بوستون می‌گوید: «اگر شما به دنبال حفظ بخشی از هزینه‌های درمانی هستند، احمقانه ترین کاری که می‌توانید انجام دهید کاهش کمک‌های غذایی است.»