«آریل شارون»، یکی از مجرم‌ترین حاکمان اسرائیلی که به «قصاب صبرا و شتیلا» معروف بود، به دار مکافات شتافت.

شارون یکی از مجرم ترین حاکمان اسرائیلی در حق مردم فلسطین به شمار می‌آید. در دوران قدرت او در سال ۱۹۸۲ به جنوب لبنان حمله شد و او جنایت جنگی صبرا و شتیلا را مرتکب شد که در آن هزاران لبنانی و فلسطینی کشته شدند.