گروهی از فعالان پایگاه اجتماعی تویتر در اقدامی منطقی نگاه مخاطبان را به واعظانی چون العریفی و قرضاوی معطوف کرده اند که با ادعای جهاد، جوانان بی گناه را به کام مرگ می فرستند و خود در کاخ های امن به سر می برند.
به نقل از روزنامه العرب، این دسته از کاربران از واعظانی که از مال و جان دیگران برای آنچه آن را جهاد می نامند، مایه می گذارند به عنوان دلالان و تاجران خونی یاد کرده اند که در زرق و برق های دنیا غرق شده و جهنم را برای خود آماده کرده اند. یکی از کاربران تویتر با اشاره به این که مبلغان بدون عمل جوانان بی گناه را به میدان جنگ می فرستند، می پرسد، براستی چرا در ۳۰ سال گذشته نشنیده ایم که فرزند یکی از همین تشویق کنندگان به جهاد فی سبیل الله در جهاد کشته شده باشد؟ فعالان تویتر نوشته اند، دعوت کنندگان به جهاد برای فریب انسان های بی گناه زهد می ورزند و اشک تمساح می ریزند اما در عین حال خود و فرزندانشان در ناز و نعمت در کاخ ها و هتل هایی در لندن، دوحه، پاریس و.. به سر می برند و مردم بی گناه را به سوی قبر هدایت می کنند! این واعظان طبق عادت به مردم می گویند: هرکس می خواهد با مال جهاد کند، کمک خود را به این صندوق ها و حساب ها واریز کند تا ما آن را به شیوه خود خرج کنیم و کسی که توان مالی ندارد باید برای جهاد به میدان نبرد برود تا فورا مادرش به عزایش بنشیند! فعالان تویتر، این دلالان جهاد را " غده سرطانی بدخیمی " توصیف می کنند که به علت خوش شانسی با فریب مردم و تظاهر به دینداری، چنان بهشتی در دنیا برای خود فراهم کرده اند که حتی آن را در رویا هم نمی دیدند. آنها پیشگویی های العریفی درباره نزدیک بودن مرگ بشار اسد و نیز تشویق مردم به جهاد در زمان محمد مرسی را یادآوری می کنند و می نویسند: وی اندکی پس از آن که مردم را به جهاد تشویق می کرد، چمدان به دست در فرودگاه قاهره دیده شد که عازم گردشگاه خود در لندن بود. فعالان تویتر از یوسف قرضاوی نیز به عنوان مفتی ناتو یاد کرده و می نویسند: او نیز مردم را به جهاد تشویق می کند اما خود و فرزندانش در کاخی که تنها چندین متر با پایگاه های آمریکا در قطر فاصله دارد، زندگی می کنند. یکی از کاربران می پرسد: به راستی چرا کسانی که خود را علمای اسلام می نامند، خود و مردم را به جهاد در فلسطین توصیه نمی کنند؟ فعالان تویتر در پایان ضمن درخواست از دولت های خود برای فراهم کردن هواپیماهای ویژه به منظور انتقال این واعظان به میدان جنگ با هدف بالا بردن روحیات و تقویت ایمانشان، تاکید می کنند که خانواده هایی که بر اثر دعوت های این مبلغان زیان دیده اند حق دارند از آنها شکایت کنند تا این افراد محاکمه شوند.