الشرق الاوسط : لحظاتی قبل صدای انفجار مهیبی در شهر العریش مصر شنیده شد.

شدت این انفجار بحدی بود که ساکنان این شهر از به لرزه در آمدن منازلشان در این شهر خبردادند.

تاکنون منابع خبری از جزئیات ومیزان خسارات و تلفات احتمالی این انفجار خبری را اعلام نکرده اند.