نتایج تازه ترین نظرسنجی انجام شده نشان می دهد حمایت افکار عمومی مردم فرانسه از دخالت نظامی ارتش این کشور در خاک آفریقای مرکزی به شدت کاهش یافته است. در حالی که ارتش فرانسه پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بر ضد آفریقای مرکزی 1600 نیروی خود را در این کشور مستقر کرده ولی جدیدترین نظرسنجی انجام شده نشان می دهد که مردم فرانسه از این اقدام دولت پاریس چندان حمایت نمی کنند. بر اساس این گزارش نظرسنجی موسسه آیفوپ نشان می دهد که تنها 41 درصد مردم فرانسه از عملیات نظامی این کشور در آفریقای مرکزی حمایت می کنند. این رقم پیش از این و در روزهای نخست استقرار نیروهای فرانسوی به بیش از 51 درصد رسیده بود.استقرار نیروهای فرانسوی و آفریقایی در آفریقای مرکزی با هدف خلع سلاح شبه نظامیان سلکا و شبه نظامیان مسیحی وابسته به فرانسیس بوزیزه رئیس جمهور پیشین این کشور بوده ولی نیروهای مستقر در آفریقای مرکزی هنوز نتوانسته اند امنیت و ثبات را حاکم کنند. بر اساس آمارهای سازمان ملل از آغاز درگیری های داخلی آفریقای مرکزی تاکنون حدود یک میلیون نفر آواره شده اند. این نظرسنجی همچنین نشان داد که هنوز اکثر مردم فرانسه از عملیات نظامی این کشور در مالی حمایت می کنند. این عملیات ژانویه سال گذشته با هدف بیرون راندن شبه نظامیان مسلح از مناطق شمالی مالی آغاز شده است. وزیر دفاع فرانسه ضمن رد نگرانی های مطرح شده در خصوص حضور نظامی این کشور در آفریقای مرکزی تاکید کرد، چنین نگرانی هایی در خصوص عملیات نظامی در مالی نیز مطرح می شد ولی من بر این باورم که تاریخ اشتباه بودن این نگرانی ها در خصوص آفریقای مرکزی را نیز اثبات خواهد کرد. آفریقای مرکزی از مارس 2013 میلادی پس از سرنگونی دولت فرانسیس بوزیزه رئیس جمهور سابق توسط شبه نظامیان سلکا و روی کار آمدن مایکل جوتودیا رئیس جمهور موقت با تنش های شدید و درگیری های خونینی روبرو شده است. در این درگیری ها تنها در ماه دسامبر حداقل 1000 نفر کشته شده اند. مایکل جوتودیا در ماه سپتامبر گروه سلکا را منحل کرد ولی بسیاری از فرماندهان این گروه حاضر به پیوستن به ارتش نشده اند. ساکنان شهر بانگوی پایتخت آفریقای مرکزی اعلام کردند، شبه نظامیان سلکا با حمله به خانه های مسیحیان تعدادی از آنها را آتش زدند.