"حسین سلیمان" مشهور به "ابو ریان" سرکرده گروهک تروریستی موسوم به "احرار شام" که توسط گروهک تروریستی داعش در سوریه به اسارت درآمده بود، پس تحمل شکنجه های فراوان کشته شد.
به نقل از خبرگزاری آسیا، ابوریان چندی پیش به همراه ۲۰ نفر از نیروهایش به اسارت گروهک موسوم به دولت اسلامی درعراق و شام(داعش) درآمده بود. بنا به این گزارش، در روزهای اخیر توافقی میان دو گروهک تروریستی " احرار شام " و داعش به منظور تبادل اسرا و اجساد کشته شدگان طرفین صورت گرفت که از آن جمله تبادل جنازه " حسین سلیمان " بود؛ جنازه ای که در اثر شکنجه دو گوشش بریده و دستها و پاهایش مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود. ۲۰ نفر از نیروهای سلیمان نیز که چندی پیش به همراه وی به اسارت گروهک تروریستی داعش درآمده بودند، پس از تبادل اسرا اعلام کردند که در معرض شکنجه های زیادی قرار گرفته اند. منابع محلی در منطقه " تل ابیض " در گفت وگو با خبرگزاری آسیا اعلام کردند: سلیمان که ملقب به " امیر المعبر " شده بود، مسئول کشتار دهها سوری بی گناه می باشد. این تروریست در جریان درگیری میان گروهک " احرار الشام " و جنگجویان کرد سوریه، شخصا با تعرض به منازل مسکونی غیرنظامیان کرد، سر دهها نفر از آنها را جدا کرده بود.