انفجارهای زنجیره ای در مناطق مختلف سرزمین های اشغالی که از سوی باندهای مافیا و تبهکار صورت می گیرد، موجی از بی ثباتی، نا امنی و وحشت را در میان صهیونیست ها به راه انداخته است.
کانال ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی از اوضاع سرزمین های اشغالی اعلام کرد: دود برخاسته از انفجارهای خودروها و زیر و رو شدن خانه ها دراثر موج انفجار، صحنه هایی است که این روزها در محله های مسکونی نقاط مختلف اسرائیل(سرزمین های اشغالی) به چشم می خورد. این شبکه صهیونیستی می افزاید: انفجار یک خودرو در خیابانی در قلب شهر " رحوفوت " محله مسکونی اطراف محل را به لرزه درآورد؛ سرنشینان یک خودرو که هدف اصلی این حادثه بودند یک پدر و پسر بودند که علیرغم صدمات شدید، زنده ماندند. گزارشگر کانال ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی مظنونان اصلی این حادثه را سرکرده های باندهای تبهکار در فلسطین اشغالی معرفی کرد. این گزارش افزود: این انفجار در حالی رخ داد که دو هفته پیش شهر " کریات گات " نیز شاهد حادثه ای از این نوع بود؛ سرنشینان خودرو بمب گذاری شده در کریات گات از تبهکاران معروف مناطق جنوبی اسرائیل(سرزمین های اشغالی) بودند. در اوایل ماه نوامبر نیز خودروی دادستان تل آویو در اثر انفجار بمبی که در آن کار گذاشته شده بود، منفجر شد؛ عاملان اصلی این حادثه نیز باند تبهکاری " مولنر " بود. طی یک ماه و نیم گذشته عسقلان نیز شاهد انفجار خودروهای بمب گذاری شده بود که در اثر آن دو نفر از اعضای مافیای " شالوم دمرانی " کشته شدند. گزارشگر اسرائیلی با تایید این اقدامات در سرزمین های اشغالی از سوی صهیونیست ها افزود: در اسرائیل هرکسی می تواند با داشتن یک نارنجک با دشمنش تسویه حساب کند.