بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی صوت‌المنامه، شیخ محمود العالی، عضو هیئت مرکزی شورای علمای دینی بحرین بعد از برپایی نماز در مسجد ویران شده «عین رستان» گفت: تغییر مکان مسجد البریغی و احداث آن در مکانی دیگر در جهت تغییر هویت آن و در راستای نابودی مذهب جعفری و آثار مربوط به آن در کشور روی می‌دهد. وی با بیان این که هیچ  کدام از علمای دینی اجازه تغییر مکان مساجد به فاصله یک وجب را نمی‌دهند، تاکید کرد: این جزئی از قوانین وقف شرعی است و مساجد شیعیان نیز مشمول این قانون هستند. العالی با اشاره به حوادث بحرین و مسئله تخریب مساجد شیعیان گفت: چنین کاری یک جرم بزرگ محسوب می‌شود و ایجاد تنش در راه ساخت دوباره آنان نیز یک جرم دیگر است.