عضو یکی از کمیته‌های مستقل تحقیق در سازمان ملل متحد تأکید کرد، مخالفان مسلح در سوریه از گاز اعصاب استفاده کرده اند.

" کارلا دل پونته " عضو کمیته مستقل تحقیق درباره جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در سوریه تأکید کرد که این کمیته که مقر آن در ژنو قرار دارد، هیچ دلیلی مبنی بر استفاده نیروهای دولت سوریه از سلاح شیمیایی نیافته است.
وی افزود: بازرسان این کمیته در سفر به کشورهای مجاور سوریه با قربانیان و پزشکان گفت و گو و از بیمارستان‌های صحرایی بازدید کرده اند.
دل پونته خاطرنشان کرد: بازرسان به این نتیجه رسیدند که گروه‌های مسلح از گاز سارین استفاده کرده‌اند و نه طرفهای وابسته به دولت سوریه.
گروه‌های مسلح و تروریستی در سوریه در بیست و نهم اسفند ۱۳۹۱ با موشک حاوی مواد شیمایی منطقه " خان العسل " در حومه شهر " حلب " را هدف قرار دادند که بر اثر آن شماری از شهروندان سوریه کشته و یا مجروح شدند.
پس از این اقدام جنایتکارانه گروه‌های تروریستی، حامیان غربی این گروه‌ها و هم پیمانان منطقه‌ای آنها انگشت اتهام خود را به سوی دولت سوریه نشانه رفتند تا علاوه بر تبرئه تروریستها و خودشان از این جنایت، بهانه لازم را برای اقدام نظامی ضد سوریه فراهم کنند.