استاد حقوق بین الملل دانشگاه بیرزیت، موافقت دادگاه مرکزی فرانسه با ساخت تراموا برای رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی قدس – توسط دو شرکت فرانسوی - را مشارکت این دادگاه در جنایت جنگی دانست.
دکتر یاسر عموری در واکنش به حکم دادگاه مرکزی فرانسه در حمایت از دو شرکت فرانسوی مجری طرح تراموا در فلسطین اشغالی گفت: کاملا معلوم است که با تکمیل این طرح، تراموا شهرک های صهیونیستی را در قدس به هم متصل می کند و اساسا این پروژه بر اراضی اشغال شده فلسطینیان بنا شده و فرانسه طبق حقوق بین الملل شریک در جنایت جنگی است. دادگاه پاریس در حکمی اقدام دو شرکت فرانسوی به ساخت خط قطار سبک در قدس اشغالی را به بهانه این که فلسطینی ها هم از آن استفاده می کنند، قانونی دانسته است. این درحالی است که رژیم نژادپرست صهیونیستی اخیرا حتی اتوبوس کارگران و فلسطینی ها را در اراضی اشغالی جدا کرده است. سازمان " حمایت از فلسطینی ها " ۵ سال قبل از دو شرکت فرانسوی مزبور به خاطر ساخت این طرح شکایت کرده بود. استاد دانشگاه بیرزیت درباره استفاده فلسطینی ها از این قطار خاطرنشان کرد: مسافتی که این قطار در[منطقه مسکونی] قدس شرقی طی می کند بسیار کوتاه است و رژیم صهیونیستی و شرکت مزبور برای اجرای آن یا باید از زمین های فلسطینیان عبور و یا این که ساخت آن را متوقف می کردند. در حالی که آن ها طبق حقوق بین الملل می بایست به فلسطینی هایی که قطار مزبور از محل سکونت شان عبورمی کند مراجعه و موافقت آن ها را جلب می کردند. گفتنی است ۶۰ درصد خط راه آهن مزبور در مناطقی ساخته شده که " جامعه بین المللی " از جمله خود فرانسه آن را " اشغالی " می دانند و تغییر وضعیت طبیعی این مناطق و ترکیب جمعیتی آن توسط اشغالگران ممنوع است. دادگاه مرکزی فرانسه در حکمی با توجیه اقدام دو شرکت فرانسوی اعلام کرد: با این که قطار در منطقه ای اشغالی بنا شده است اما به ساکنان این منطقه(فلسطینی ها) نیز خدمت می کند زیرا قطار از دو بخش قدس(شرقی و غربی) عبور می کند. این در حالی است که ۶۰ درصد خط راه آهن از بخش شرقی قدس اشغالی، می گذرد و تنها منطقه فلسطینی نشین که در مسیر این خط باقی مانده شهرک " شعفاط " است. در عین حال خط مزبور بیش از آن که مورد استفاده فلسطینی ها باشد مسیر اجباری برای رسیدن شهرک نشینان صهیونیست به شهرک های محل سکونت شان است. استاد حقوق بین الملل دانشگاه بیرزیت، درباره حکم دادگاه مرکزی فرانسه خاطر نشان کرد: این حکم مخالف اصول و احکام پذیرفته شده ای است که قدس شرقی را بخشی از خاک فلسطین می داند، و اسرائیل طبق توافقنامه چهارم ژنو نمی تواند ویژگی های جمعیتی و دینی این مناطق را تغییر دهد. مسافت قطار سبک مزبور ۱۴ کیلومتر است که حدود یک و نیم کیلومتر آن از شهرک شعفاط می گذرد. ۳۵ هزار فلسطینی در این منطقه زندگی می کنند. جمعیت فلسطینی ها در قدس ۳۰۰ هزار نفر است. از سوی دیگر " منویل عبدالعال " فعال امور اجتماعی و از ساکنان شهرک شعفاط، با اظهار شگفتی از حکم دادگاه فرانسه گفت: چگونه می توان گفت این قطار به فلسطینی ها در قدس اشغالی خدمت می کند در حالی که به عنوان مثال در مناسبتهای یهودی تعطیل است و کار نمی کند.