بنابر یک گزارش، مقام‌های دولتی ترک در قاچاق اعضای بدن مجروحان سوری که برای مداوا به ترکیه منتقل می‌شوند، دخالت داشته‌اند.
خبرگزاری دولتی سوریه، سانا، به نقل از روزنامه لبنانی الدیار که روز شنبه(۱۴ اردیبهشت) منتشر شد، گزارش داد، مقام‌های دولتی ترکیه مجروحان جوان سوری را به برخی از بیمارستان‌های خاص در شهرهای انتاکیه و اسکندرون در این کشور منتقل می‌کنند. این گزارش افزود، مقامهای ترک پس از درآوردن اعضای بدن مجروحان سوری، آن‌ها را به تنهایی در بیمارستان رها می‌کنند تا بمیرند. اجساد این افراد سپس برای دفن به منطقه مرزی سوریه منتقل می‌شود. به گزارش الدیار، پزشکان تائید کرده‌اند، اعضای بدن بیش از ۱۵۶۰۰ نفر از ۶۲ هزار مجروحان نظامی و غیر نظامی که به سوریه انتقال داده شده بودند، برداشته شده است. به گزارش این روزنامه، اجساد این افراد برای دفن به سوریه بازگردانده می‌شود. مقامهای رسمی ترکیه تاکنون به انتشار این خبر واکنشی نشان نداده‌اند. به گزارش روزنامه لبنانی الدیار، اعضای بدن زخمی‌های سوری از جمله کبد، کلیه و قلب به افرادی در ترکیه که منتظر اهدای عضو هستند، داده می‌شود. الدیار افزود، وب سایت‌های علمی اروپایی تائید کرده‌اند که در دو سال گذشته یعنی از زمان شروع ناآرامی‌ها در سوریه، عمل پیوند اعضا در ترکیه افزایش یافته است. دمشق می‌گوید، ناآرامی‌هایی که بیش از دو سال گذشته سوریه را فراگرفته، از خارج این کشور سازمان‌دهی می‌شود. برخی از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، شورشیان مورد حمایت خارج در سوریه را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده‌اند.