رسانه های ترکیه اعلام کردند، یک سازمان غیر دولتی با ریاست فرزند نخست وزیر ترکیه در رسوایی بزرگ در این کشور دست داشته است.
به نقل از خبرگزاری فرانسه: رسانه های ترکیه اعلام کردند، تحقیق در خصوص فساد بزرگ مالی در این کشور رو به سوی یکی فرزندان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نهاده است. " روزنامه ملییت " ترکیه نوشت، نخست وزیر درباره نزدیکان خود ابراز نگرانی کرده و به این نکته اشاره رده است که «هدف اصلی این روند من هستم» روزنامه مخالف " جمهوریت " پیش بینی وقوع یک زلزلزه در راس دولت را کرده و در ادامه افزود: یک سازمان غیر دولتی که همان " سازمان خدمات جوانان و آموزش ترکیه " است و با ریاست بلال فرزند بزرگ اردوغان اداره می شود، در این رسوایی دست داشته است.