فرمانداران ایالت کالیفرنیا تا کنون توجهی به اخظارها برای کاستن از جمعیت زندانهای پرازدحام این ایالت نداشته‌اند، زیرا زندان‌ها را راهی برای کسب درآمد می‌بینند. به نقل از پایگاه خبری «رینگ آو د فایر»، کالیفرنیا از جمله ایالت‌های پیشرو آمریکایی در قانونی کردن استفاده از ماری‌جوآنا و آزاد کردن ازدواج هم‌جنس‌بازان به شمار می‌رود. با این حال، این ایالت دارای بیشترین زندانی‌ها هم هست. در واقع، ازدحام در زندانهای کالیفرنیا آنقدر بالاست که دادگاههای فدرال، از جمله دیوان عالی آمریکا مجبور به دخالت شد. هیئتی متشکل از قضات فدرال به این ایالت دستور دادند ظرفیت زندان‌ها را تا 31 دسامبر به 137.5 درصد برساند. مطابق با این دستور، حدود 10 هزار زندانی باید از زندان‌های این کشور آزاد شوند. با این حال نشانه‌ای از گامهای رو به جلوی کالیفرنیا برای تغییر در شرایط فعلی دیده نمی‌شود. در سال 2011 هم دیوان عدالت آمریکا دستور داده بود که زندانهای پرازدحام کالیفرنیا، تنبیهی غیرمعمول و بی‌رحمانه برای زندانی‌ها هستند و باید اصلاح شوند. در تاریخ 14 نوامبر سال 2011 هنگامی که دیوان عالی درباره زندانهای پرازدحام کالیفرنیا حکم داد، جمعیت زندانیان ایالت 143643 نفر بود، در حالی که ظرفیت این زندان‌ها 84130 نفر بودند. در آن هنگام، فرماندار کالیفرنیا با بدهی 64 میلیارد دلاری اداره این ایالت را به آقای براون، که فرماندار فعلی این ایالت است سپردند. آقای براون از آن موقع توانسته این بدهی را به 1 میلیارد دلار برساند. بنابراین، زندانهای کالیفرنیا در مسیر تبدیل شدن به سرمایه‌های انسانی و مالی هستند. برای جمهوری‌خواهان آمریکایی، نظام زندان‌های خصوصی راهی برای پول درآوردن است. برای آنها مهم نیست که این هدف، به قیمت از دست رفتن آزادی‌های عده‌ای به دست آید.