دستگاه قضایی بحرین مدت بازداشت دو کودک را که تحت بازجویی قرار دارند، ۶ روز دیگر افزایش داد.
جمعیت وفاق بحرین با انتشار بیانیه ای از رژیم آل خلیفه خواست اقدامات بی شرمانه خود در تضییع حقوق کودکان را متوقف و همه کودکان بازداشت شده به ویژه "جهاد السمیع" 10 ساله و "عبدالله یوسف" 12 ساله را آزاد کند. سازمان عفو بین الملل نیز در بیانیه ای با اذعان به شکنجه کودکان در زندان های رژیم آل خلیفه، خواستار آزادی فوری آنها شد.