مشاور رئیس جمهوری موقت مصر ضمن انتقاد از دخالت های فعال زن سیاسی یمنی در امور داخلی کشورش وی را فاقد لیاقت لازم برای نوبل صلح دانست و از وی خواست که فکری به خشکسالی وحشتناکی که به زودی کشورش را گرفتار می‌کند، باشد. به نقل از پایگاه الیوم السابع، احمد المسلمانی تاکید کرد: بزرگترین خطری که آینده یمن را تهدید می کند نزاع سیاسی یا قبیله ای نیست بلکه خطر خشکسالی است. از جمعیت 25 میلیون نفری یمن حدود ده میلیون نفر از آنها از گرسنگی رنج می برند. مشاور رئیس جمهوری موقت مصر بیان کرد: در صنعا پایتخت یمن که حدود دو میلیون نفر جمعیت دارد برای یافتن آب در گذشته 60 متر حفاری می کردند اما هم اکنون باید هزار متر حفاری کنند تا به آب برسند.در صنعا ظرف ده سال آینده منبع آبی یافت نخواهد شد.در پایتخت یمن جنگ بر سر آب جریان دارد و سالیانه 4000 هزار نفر بر سر آب کشته می شوند.انتقال شهروندانی که در صنعا زندگی می کنند به مناطق دیگر نیز نزدیک به چهل میلیارد دلار هزینه به دنبال دارد. وی افزود: توکل کرمان فعال زن سیاسی یمنی و برنده جایزه نوبل صلح باید به فکر آینده کشور خود و خشکسالی که به زودی یمن را گرفتار می کند باشد و از دخالت در امور داخلی و آینده مصر پرهیز کند. المسلمانی تاکید کرد: توکل کرمان لیاقت جایزه نوبل صلح را ندارد.