منابع امنیتی سوریه از تسلط ارتش بر مناطق "الشیخ مقصود" و "الجبانات" حلب و پاکسازی آنها از گروه‌های تروریستی خبر دادند. به نقل از روزنامه "الوطن" سوریه، ارتش سوریه پس از درگیری چند روزه با تروریست ها و بیرون کردن گروه های تروریستی از منطقه "الجبانات" حلب، موفق شد بر این منطقه مسلط شود. منابع میدانی سوریه گزارش دادند که یگان های ارتش این کشور در دو روز گذشته بر منطقه الجبانات در مجاورت منطقه "الشیخ مقصود" تسلط پیدا کرد. بنا به این گزارش، حومه دمشق نیز امروز شاهد درگیری نیروهای ارتش سوریه و گروه های مسلح که در میان آنها از اتباع قطر و چاد نیز دیده می شد، بوده است. در درگیری های حومه دمشق، ده ها تروریست با هویت های مختلف از جمله چاد و قطر توسط نیروهای ارتش کشته شدند. بنا بر گفته یک منابع نظامی،‌ نیروهای ارتش به عملیات‌های پاکسازی خود در مناطق مختلف حومه دمشق از وجود گروه‌های تروریستی ادامه می دهد.