منابع مصری از انفجار بمب در داخل اتوبوسی در نزدیکی دانشگاه الازهر قاهره خبر دادند. به نقل از پایگاه الیوم السابع، شاهدان عینی مصری از انفجار در داخل یک اتوبوس در خیابان مصطفی النحاس در اطراف دانشگاه الازهر مصر خبر دادند. این شاهدان افزودند: انفجار در اثر انفجار بمب کار گذاشته شده در داخل این اتوبوس بوده است. جزییات بیشتری در این باره منتشر نشده است.