یک مقام محلی افغان گفت نیروهای امنیتی افغانستان یکی از فرماندهان کلیدی طالبان را که معروف به «زید» بود، در استان هلمند در جنوب این کشور کشتند.