به نقل از الاخباریه سوریه ؛ ارتش این کشور توانسته است تسلیحات پیشرفته ای را از تروریستها مصادره کند. این تسلیحات پیشرفته را آمریکا و کشورهای غربی در اختیار تروریستها در سوریه گذاشته اند.
تلویزیون الاخباریه سوریه تصاویر متعددی از این تسلیحات پخش و اعلام کرد نیروهای ارتش در تلاشی بی وقفه در حماه توانسته اند مقادیر زیادی سلاح از گروههای تروریستی مصادره کنند.
موشکهای پیشرفته آمریکایی همراه با سکوهای پرتاب، از جمله تسلیحات مصادره شده است. تروریست ها با چنین تسلیحات پیشرفته ای مردم سوریه را هدف قرار می دهند.