ویدیوی منتشر شده از دستگیری شبانه نوجوان فلسطینی و گفتگوی او با تفنگدار صهیونیست، موجی از احساسات ضد صهیونیستی را در میان بینندگان و کاربران اینترنت برانگیخته است.
این ویدیو که لحظه هجوم تفنگداران اشغالگر برای دستگیری شبانۀ احمد، نوجوان فلسطینی را به تصویر می کشد، ابتدا مادر احمد با صدایی لرزان و با اشاره به این که فرزندش " کوچک است و گناهی ندارد "، تلاش می کند تفنگدار صهیونیست را از بازداشت و بردن او منصرف کند، اما احمد از مادرش خواهش می کند که سکوت کند و سپس خطاب به نظامی اشغالگر می گوید: فردا امتحان دارم. اگر امتحان ندهم از مدرسه اخراجم می کنند.. احمد در ادامه با لحنی ملتمسانه خطاب به تفنگدار اشغالگر می گوید: خواهش می کنم بگذارید امتحانم را بدهم و روز بعد بیایید و دستگیرم کنید… اما غاصبان بی رحم گوش شنوا ندارند و پسرک را با خود می برند. مادر ناامید هم به تن فرزندش لباس می پوشاند و اشک چشم را با بوسه ای تلخ بدرقه راهش می کند و او را به همراه تفنگداران صهیونیست در تاریکی شب به خدا می سپارد، تا نوجوانی را که ۱۵ سال بیشتر ندارد، با چشمان و دستان بسته، به اتهام سنگ پرانی به سوی صهیونیست های تا دندان مسلح، به زندان ببرند… نکته قابل توجه در مورد این فیلم آن است که نه از سوی فلسطینی ها، بلکه توسط خود اشغالگران ضبط؛ و با " افتخار " و گستاخی هرچه تمام تر از شبکه ۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی و با زیرنویس عبری پخش شده تا از فلسطینی ها " زهرچشم " بگیرد و به آنها ثابت شود که غاصبان اشغالگر در سرکوب و بازداشت فلسطینی ها، به سن و سال و شرایط و نوع اتهام آنها توجه نمی کنند و با کسی شوخی ندارند.