پایگاه های اینترنتی تکفیری و کلوپ های وابسته به سازمان های افراطی، تصاویری را از شهروندان سوری که به علت سجده نکردن به سرکرده گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام " داعش "، ۷۰ ضربه شلاق خورده اند، منتشر کردند.
داعش پس از تصرف برخی مناطق سوریه، فتواهایی مبنی بر ضرورت سجده اهالی این مناطق به سرکرده این گروه تروریستی صادر کرد و بنا به نقل برخی منابع، تعدادی از کودکان سوری به بهانه سجده نکردن، زیر تازیانه جلادان داعش جان باخته اند. خاطرنشان می شود که جنایات گروه تکفیری موسوم به دولت اسلامی عراق و شام در سوریه به جایی رسیده است که گروه های معارض سوری در بیانیه ای اعلام کرده اند که داعش عامل ورود فتنه به سوریه است. این بیانیه افراط در صدور احکام تکفیر و آزمودن مردم با این احکام را به باد انتقاد گرفته و اعلام می کند که الفاظ تکفیر و خیانت همراه با تهدید به قتل نزد این گروه کاملا شایع شده است. این بیانیه همچنین، از متهم کردن مخالفان به مزدوری و خیانت از سوی تکفیری های داعش انتقاد و خاطرنشان می کند که آنها تنها کسانی را قبول دارند که تابع کامل تصمیم های داعش و شریک جرم و جنایت هایشان باشند.