آمارهای رسمی جدید حاکی ازآن است که هر هفته بیش از ۲۰ کودک معتاد به مواد مخدر در انگلیس متولد می شوند.
آمارهای مرکز خدمات بهداشت ملی انگلیس که در روزنامه " دیلی تلگراف " منتشر شد، نشان می دهد تعداد نوزادانی که نشانه های ابتلا به مواد مخدر در آنان مشاهده می شود، در چهارسال گذشته به میزان ۱۱ درصد افزایش یافته و در سال گذشته، این آمار به هزار و ۱۲۹ کودک شیرخواره رسیده است. بنابر آمار اعلام شده، بیش از ۱۰ هزار کودک شیرخواره، در دهه گذشته بعد از تولد به علت اینکه مادرانشان هنگام بارداری مواد مخدر مصرف می کردند، نشانه های اعتیاد داشتند و بعد از تولد تحت درمان قرار گرفتند. آمارها نشان می دهد که تعداد کودکان شیرخواره معتاد به مواد مخدر از هزار و ۲۸ کودک در سال ۲۰۰۳، به هزار و ۵۶ کودک د رسال ۲۰۰۹ افزایش یافته بود، ولی این تعداد در چهارسال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است. به نوشته دیلی تلگراف، " دان بولتر " وزیر مشاور دولت انگلیس در امور بهداشت و سلامت، این آمارها را در پاسخ به سوال نماینده پارلمان درخصوص تولد کودکان معتاد به ماده " متادون " اعلام کرد. دولت انگلیس برای درمان معتادان به " هروئین "، از ماده مخدر جایگزین متادون استفاده می کند.