وزارت کشور انگلیس از تروریستهایی که از این کشور برای جنگ به سوریه رفته‌اند، سلب تابعیت می کند.
روزنامه ایندیپندنت در شماره امروز خود(دوشنبه) نوشت: وزارت کشور در سال جاری میلادی تابعیت ۲۰ نفر را لغو کرد؛ این درحالی است که براساس اطلاعات ارایه شده توسط دفتر تحقیقات مطبوعاتی در فاصله ماه " می " ۲۰۱۰ تا آغاز ۲۰۱۳ فقط از ۱۷ شهروند سلب تابعیت شده بود. ایندیپندنت نوشت: منابع امنیتی از اتباع انگلیس که در سوریه می جنگند نگران هستند، زیرا به دلیل نزدیکی انگلیس به سوریه رفت و آمد تندروها به سوریه و بالعکس راحت تر است. یک مسئول ارشد سابق در وزارت خارجه انگلیس به این رونامه گفت: لغو تابعیت از انگلیسی هایی که در سوریه می جنگند یک راز سرگشاده است. بین ۴۰ تا ۲۴۰ تبعه انگلیس در سوریه می جنگند که مقامات باید هرچه زودتر از آنان سلب تابعیت کنند. ایندیپندنت خاطرنشان کرد " ترزا می " وزیر کشور انگلیس می تواند از شهروندانی که بیش از یک تابعیت دارند سلب تابعیت نماید و این در صورتی است که حضور آنان در کشور در راستای منافع عمومی نباشد یا این که افراد با فریب و نیرنگ اقدام به کسب تابعیت کرده باشند. وزارت کشور انگلیس از ارایه جزییات در باره تعداد کسانی که طی سال گذشته سلب تابعیت شده اند خودداری و به این نکته اکتفا کرد که این وزارتخانه از کسانی که وجودشان در کشور برخلاف منافع عمومی تشخیص داده شود، سلب تابعیت خواهد کرد. اقدام این کشور اروپایی در حالی است که انگلیس در کنار فرانسه از بزرگ ترین حامیان غربی تروریست ها در سوریه به شمار می آید.