خبرگزاری مصری "الشرق الاوسط"- نیروهای امنیتی شهر اسکندریه "علی حسنی دویدار"، معاون سابق حزب "آزادی و عدالت" وابسته به جمعیت اخوان المسلمین و رئیس هیات دفاع از زندانیان عضو اخوان المسلمین در اسکندریه و همچنین سخنگوی هیات دفاع از دختران جنبش "7صبح" و سه نفر دیگر را دستگیر کردند.

بنا به این گزارش، سرتیپ " ناصر العبد "، مدیر مرکز تحقیقات امنیتی استان اسکندریه اعلام کرد که دستگیری دویدار در چارچوب حمله امنیتی صورت گرفت و در این حمله امنیتی همچنین تعدادی از اعضای جمعیت اخوان المسلمین متهم به تحریک به تظاهرات طبق حکم دادستانی دستگیر کردند.

ناصر العبد اعلام کرد که این عملیات امنیتی با مشارکت افسران امنیت ملی و بخش جنایی صورت گرفت و موفق شدند دویدار و سه نفر دیگر از اعضای اخوان المسلمین را دستگیر کنند.