نیروهای ارتش سوریه پس از سیطره بر اغلب مناطق حومه القصیر، برای یورش و سیطره نهایی و پاکسازی آن از عناصر مسلح آماده می شوند و این در حالی است که عناصر مسلح در حال فرار از این منطقه هستند و جمعی از آنها هنگام فرار کشته شده اند. عملیات ارتش سوریه در ریف القصیر برای تعقیب باندهای تروریست مسلح در آنجا ادامه دارد. پس از آزادسازی منطقه غرب نهر العاصی، ارتش حاضر در شرق نهر العاصی نیز آزادی چندین روستای آن از جمله "الشجاعه" و "العباسیه" را اعلام کردند. روز گذشته برای ورود به شهر القصیر فقط روستای الدوسریه باقی مانده بود.   امروز این روستا آزاد شد و از گروه های مسلح پاکسازی خواهد شد. ارتش توانست به نزدیکترین نقطه به شهر القصیر وارد شود که فقط یک کیلومتر با آن فاصله دارد. ارتش بر اغلب مناطق غرب نهر العاصی و شرق آن مسلط شد تا ورود و یورش به شهر القصیر و یکسره کردن درگیری در آن را آغاز کند.   ارتش منطقه اطراف القصیر را نیز تحت کنترل درآورد و اینک عناصر مسلح مستقردر آنجا را تحت فشار قرار می دهد، این عناصر شاید برای فرار می کوشند اما ارتش سوریه در کمین آنهاست. با اشاره به این که 20 نفر از افراد مسلح در هنگام فرار کشته شدند, منابع نظامی ساعت ورود به القصیر را به دلایل امنیتی ذکر نکردند.