بر اساس آمار رسمی انگلستان، کسری تراز حساب جاری این کشور در سه ماه دوم به 6.2 میلیارد پوند افزایش یافته و در ماه‌های جولای تا سپتامبر به 20.7 میلیارد پوند رسید که بالاترین کسری در ۲۴ سال گذشته است. به نقل از ایندیپندنت، آمارهای رسمی نشان می‌دهد، کسری حساب جاری انگلیس با وجود برنامه های بلند پروازانه برای توازن اقتصادی به سمت صادرات به بدترین میزان طی 24 سال گذشته رسیده است. کسری حساب جاری انگلیس ، که شامل تراز تجاری، درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری خارجی و انتقال پول نقد به داخل و خارج از کشور بوده، از میزان سه ماهه دوم  به رقم 6.2 میلیارد پوند افزایش یافته و در بازه زمانی ماه های جولای تا سپتامبر به 20.7 میلیارد پوند رسیده است. این میزان از کسری حساب جاری برابر با 5.1 درصد کل اقتصاد انگلستان بوده و بیشترین سهم در اقتصاد این کشور را از ابتدای سه ماهه سوم سال 1989 از آن خود کرده است. این رقم بیشتر از پیش بینی 14 میلیارد پوندی اقتصاد دانان بوده و خبر دفتر آمار ملی درباره رشد اقتصادی فراتر از انتظار در دو سال گذشته را تحت تاثیر قرار داده است. اگرچه در مجموع رشد اقتصادی در فاصله زمانی ماه های جولای تا سپتامبر 0.8 درصد بوده، با این حال اقتصاد در حال حاضر به جای اینکه 2.5 درصد پایین تر از نرخ پیش بینی شده باشد تنها 2 درصد با آن فاصله دارد. عمیق‌تر شدن کسری حساب جاری انگلیس به علت عملکرد صادراتی بسیار ضعیف تر از حد انتظار به موازات کاهش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی حاصل شده است. میزان کسری تجاری با کاهش درآمد حاصل از سرمایه گذاری خارجی به 6.9 میلیارد پوند، دو برابر شده و به 10 میلیارد پوند بالغ شده است.