در ادامه سرکوب منتقدان دولت موقت مصر، دادگاهی در این کشور سه فعال پیشروی مخالف حسنی مبارک را به سه سال زندان محکوم کرده است.احمد ماهر، احمد دوما و محمد عادل به سازمان‌دهی تظاهرات غیرقانونی و حمله به نیروهای پلیس در ماه گذشته متهم شدند. افزون بر آن، هر یک از این افراد به پرداخت ۵۰ هزار پوند مصر «معادل هفت هزار و ۱۰۰ دلار) محکوم شدند. این فعالان ماه نوامبر پس از شرکت در یک تظاهرات علیه قانون جدید برگزاری اعتراض‌های ضد دولتی در مصر بازداشت شدند. این سه تن از اعضای مهم جنبش جوانان ۶ آوریل هستند که انقلاب سال ۲۰۱۱ مصر را رهبری و  هدایت می‌کرد. این انقلاب با سرنگونی حکومت خودکامه ۳۰ سال حسنی مبارک به پیروزی رسید. همچنین، این افراد از نخستین کسانی هستند که پس از تصویب قانون جدید از سوی دولت موقت مصر به زندان محکوم می‌شوند. بر اساس این قانون، تجمع بیش از ۱۰ نفر در مصر نیازمند مجوز پلیس است. در همین حال، یکی دیگر از هواداران برجسته دموکراسی در مصر به علا عادل فتاح نیز به اتهان شرکت در تظاهرات غیرقانونی بازداشت شده است. مقام‌های مصر زمان دادگاه وی را هنوز اعلام نکرده‌اند. وی پیشتر در زمان حسنی مبارک، حاکمیت نظامیان بر مصر و نیز دوران ریاست جمهوری محمد مرسی بازداشت شده بود.