وزرای کابینه دولت کویت استعفای خود را تقدیم نخست وزیر این کشور کردند.پایگاه خبری الوطن منتشر کرد، وزرای کابینه دولت کویت ساعتی قبل به صورت دسته جمعی استعفای خود را از کابینه این کشور تقدیم نخست وزیر کویت کردند.

قرار است تا ساعاتی دیگر نخست وزیر کویت استعفای کابینه این کشور را تقدیم امیر کویت کند، وامیر کویت هم موافقت خود را با این تصمیم وزرای کابینه اعلام کند.