هنوز دو روز از اهانت به آرامگاه«حجر بن عدی»از یارانامام علی(ع)در دمشق نگذشته است که صدها تندروی تکفیری در " کرک " واقع در جنوب اردن مقام «جعفر بن ابی طالب» را به آتش کشیدند

آرامگاهجعفر بن ابی‌طالب معروف به جعفر طیار، در منطقه " المزار " در استان کرک واقع در جنوب اردن قرار دارد و برای فرقه اسماعیلی که یکی از فرقه‌های شیعی است، اهمیت خاصی دارد.
در حالی که تجاوزها و اهانت‌های پیاپی بهمقدسات اسلامی و قبور اولیاء اللهاز سوی وهابی‌ها خشم جهان اسلام را برانگیخته است، مقامات اردن در قبال این اهانت به آرامگاه جعفر بن ابی طالب، سکوت کرده و رسانه‌های این کشور نیز از انتشار این خبر خودداری کرده‌اند.