نتایج بررسی های  ده ساله نشان می دهد که در سال دو هزار و ده بیشترین تعداد خودکشی ها در  آمریکا  به وقوع پیوسته است، به طوری که در این سال حدود سی و هشت هزار و سیصد و شصت و چهار مورد مرگ در اثر خودکشی در آمریکا ثبت شده است. این شبکه افزود: افزایش بیست و هشت درصدی خودکشی در جامعه آمریکا  نشان می دهد که خودکشی در میان سفید پوستان آمریکا حدود چهل درصد و در میان  میانسالان حدود چهل و هشت درصد افزایش یافته است . براساس این گزارش، اسلحه مهم ترین ابزار خودکشی در آمریکا است و پس از آن مسمومیت دومین عامل خودکشی و حلق آویزکردن سومین عامل خودکشی در آمریکا است. دکتر توماس فریدن، مدیر مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری ها در آمریکا  درباره علت خودکشی شهروندان آمریکا گفت: ما نمی دانیم علت اصلی افزایش خودکشی ها در آمریکا چیست، اما آمارهای خودکشی در این کشور رو به افزایش است. وی افزود: به طور معمول  در دوران رکود اقتصادی شاهد افزایش خودکشی در میان شهروندان آمریکا هستیم. در عین حال نسلی که امروز در آمریکا دست به خودکشی می زند، همان نسلی است که انتظارات بسیاری از زندگی در این کشور داشته است؛ همچنین تنهایی این نسل هم یکی دیگر از عوامل افزایش خودکشی آنها است. این پزشک آمریکایی در ادامه با اشاره به خودکشی شماری از آمریکایی ها به علت استفاده از دارو گفت: برخی از این افراد به شکل غیرعمد به علت استفاده بیش از حد از دارو جان خود را از دست می دهند، برخی هم از روی عمد با استفاده بیش از حد از دارو به زندگی خود پایان می دهند. در عین حال مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی هم از عوامل دیگر خودکشی در آمریکا هستند.