یک روزنامه صهیونیستی خبر داد که آخرین گروه از یهودیان اتیوپی طی ماه اوت (مرداد) به سرزمین‌های اشغالی منتقل خواهند شد.به نقل از پایگاه خبری القوه الثالثه، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارانوت» در خبری اعلام کرد که آخرین گروه از یهودیان اتیوپی معروف به «فالاشا مورا» تا 25 ماه اوت آینده (مرداد) به سرزمین‌های اشغالی منتقل خواهند شد. این روزنامه در ادامه توضیح داد که از سال 2010 میلادی اسرائیل اقدام به انتقال 6300 یهودی فالاشایی از اتیوپی به سرزمین‌های اشغالی در قالب عملیات «بال کبوتر» کرده و آخرین گروه از این یهودیان که 400 نفر هستند، طی دو پرواز به سرزمین‌های اشغالی – اسرائیل – منتقل می‌شوند. کمیسیون مهاجرت و مهاجر پذیری کنست اسرائیل در نشست اخیر خود به بررسی دلایل مخالفت برخی از یهودیان اتیوپی جهت مهاجرت به سرزمین‌های اشغالی  و ترجیح ماندن در کشور خود پرداخت. یدیعوت آحارانوت در ادامه نوشت: با انتقال این گروه از یهودیان فالاشا، عملیات مهاجرت دادن آنها از اتیوپی به سرزمین‌های اشغالی که از 20 سال پیش در این کشور آغاز شده بود، پایان می‌یابد و رژیم صهیونیستی مجتمعی که برای جذب یهودیان فالاشا در شهر «گوندار» اتیوپی دایر کرده بود و آژانس جهانی یهود بر آن نظارت داشت را مسدود کرد.