درحالیکه اقدامهای توهین آمیز شهرک نشینان صهیونیست در ورود به مسجد الاقصی و به اهتزاز در آوردن پرچم اشغالگران در این مکان مقدس همچنان ادامه دارد؛ دادگاهی در شهر قدس اشغالی ۳ جوان فلسطینی را به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین، از مسجد الاقصی اخراج کرد.
منابع محلی در شهر قدس اشغالی اعلام کردند که دادگاه به اصطلاح صلح در شهر قدس، سه جوان فلسطینی را به اقامت اجباری در منزل به مدت یک هفته و محرومیت از زیارت مسجدالاقصی به مدت ۱۵ روز و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۲۰۰۰ شیکل(۵۷۰ دلار) محکوم کرد. این دادگاه همچنین، " ضیاء حموده " جوان ۲۷ ساله فلسطینی را به محرومیت از زیارت مسحدالاقصی به مدت سه ماه و نیز پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۲۵۰۰ شیکل(۷۰۰ دلار) محکوم کرد. این دادگاه رژیم صهیونیستی " شادى المغربى " جوان ۲۴ ساله فلسطینی را به پرداخت جریمه نقدی به مبلع ۵۰۰۰ شیکل(۱۴۰۰ دلار) محکوم کرد. منابع یاد شده افزودند که حکم های صادر شده برای جوانان فلسطینی، به اتهام برافراشتن پرچم فلسطین داخل مسجدالاقصی صادر شده است. " أنور بدر " از مسئولان جنبش فلسطینی فتح در شهر قدس، تصمیم دادگاه صهیونیستی علیه سه جوان فلسطینی برای محرومیت از زیارت مسجدالاقصی را محکوم کرد. بدر این سیاست را جنایتی برنامه ریزی شده برای خالی کردن مسجدالاقصی از فلسطینی ها با هدف تسهیل یورش شهرک نشینان صهیونیست و اهانت آنان به مسجدالاقصی دانست.