وزارت حقوق بشر عراق با صدور بیانیه ای جنایات عناصر تکفیری علیه زائران حسینی را محکوم و این پرسش را مطرح کرد که چرا جامعه جهانی در برابر این جنایات سکوت اختیار کرده است؟
وزارت حقوق بشر عراق در بیانیه ای حمله به عزاداران حسینی در آستانه اربعین را محکوم کرد و آن را جنایت علیه بشریت دانست. این بیانیه ضمن ابراز تعجب درقبال سکوت قدرت های بزرگ و سازمانهای بین المللی درباره این جنایات تاکید کرد: این جنایات نه تنها ماهیت کینه توزانه تکفیری را نشان می دهد بلکه جنایت علیه بشریت است. این وزارتخانه ضمن هشدار به مردم عراق درباره واکنش هایی که منجر به تنش های طایفه ای، مذهبی و در نهایت جنگ داخلی می شود، از آنها خواست وحدت ملی را مد نظر قرار دهند. بیانیه وزارت حقوق بشر عراق آورده است: کسانی که به چنین اقدامهای شنیعی دست می زنند، جزو هیچ دین، مذهب و طایفه نبوده و اصلا انسان نیستند. این بیانیه افزود: برخی از طرف های عربی این جنایتکاران را تشویق می کنند؛ این ها همان کسانی هستند که تندروهای کینه توز را به عراق می فرستند تا علیه افراد بی گناه جنایت های وحشیانه ای مرتکب شوند.