نویسنده و روزنامه نگار عرب تأکید کرد، " الکسا " نام موج سرمایی است که کشورهای عربی را فرا گرفته و آنها را رسوا کرده است.
" رشاد ابو شاور " در مطلبی در القدس العربی نوشت: نخست از کشورهای ثروتمند(عربی) شروع می کنیم.. سیل خیابانهای شهر ریاض را در بر گرفته که البته این موضوع جدیدی نیست و قبلا نیز اینگونه حوادثصورت گرفته و ما را شوکه کرده است؛ این درحالی است که عربستان کشور فقیری نیست و درآمد نفتی آن به میلیاردها دلار می رسد.. پس چرا خیابانهای این کشور در آب غرق می شود؟! وی افزود: زیرساختها دلیل این مسأله است.. این شهر فاضلاب ندارد و نمی تواند آبهای جاری شده در خیابانها را هدایت کند.. این امر به معنای آن است که مؤسسه ها و نهادها هیچ نقشی ندارند، هیچگونه بازخواستی نیست و از اشتباهات گذشته درس گرفته نمی شود. ابوشاور خاطرنشان کرد: اگر خیابانهای غزه غرق در آب می شود این امر غافلگیر کننده نیست، زیرا غزه نه نفت دارد و نه میلیاردها دلار سرمایه و بسیاری از زیرساختهای آن که همان تونل‌ها هستند در دوران مرسی تخریب شد. ابوشاور تأکید کرد: کشورهای عربی منطقه این صفتها را دارند: فساد، سوء مدیریت، نبود آموزش. وی ادامه داد: چند روز قبل " عمرالسعید " شهروند عربستانی به دلیل درخواست حکومت مشروطه سلطنتی، به تحمل ۴۰۰ ضربه شلاق و ۴ سال زندان محکوم شد. ابوشاور با اشاره به اوضاع بسیار بد آوارگان سوری اظهار داشت: الکسا کسانی را که خود را نگران آوارگان سوری نشان می دادند رسوا کرد؛ آنهایی که دختران کم سن و سال آواره سوری را برای لذت خود و به بهانه حمایت از این دختران مورد سوء استفاده قرار داده و پس از استفاده فورا دور انداختند. این نویسنده فلسطینی خاطرنشان کرد: اوضاع فعلی آوارگان سوری مانند وضعیت ما فلسطینی ها پس از نکبت سال ۴۸ است.. هنگامی که در سال ۱۹۵۱ برف بارید درحالیکه ما در اردوگاه های بیت لحم و الدهیشه و … بودیم. در آن زمان من به همراه خانواده ام در این اردوگاه ها زندگی می کردم. وی افزود: در آن سال ما به حال خود رها شده بودیم و مجبور بودیم در چادرها و روی گل و لای بخوابیم درحالیکه آب از سقف می چکید و ما گرسنه بودیم.. ما در سرما و گرسنگی رنج می کشیدیم و هیچ دستی برای نجات ما دراز نمی شد. ابوشاور تأکید کرد: پس از بارش برف و موج سرمای الکسا، رنجهایمان را در اردوگاه الدهیشه به یاد آوردم و اکنون به یاد خانواده های سوری در اردوگاه الزعتری(اردن) و اردوگاه های لبنان هستم و رنج و مشکلات آنان را درک می کم. ابوشاور اظهار داشت: اعراب در آن زمان دست کمک به سوی ما دراز نکردند و تاریخ دوباره(در سوریه) تکرار شد. ابوشاور تأکید کرد: باید برای وضعیت آوارگان عرب گریه کنیم.. فلسطینیها، عراقی ها و سوری ها همگی فرزندان این امت ستمدیده هستند. وی گفت: الکسا اعراب را رسوا کرد و نشان داد که آنان چیزی از برادری نمی دانند. سرزمینی که با یک وجب آب غرق می شود و هیچ کارخانه ای در آن وجود ندارد و تنها ارتباط آن با فن آوری استفاده های پلیسی برای جمع آوری اطلاعات از افراد مشکوک است. ابوشاور خاطرنشان کرد: اوضاع تأسف بار اعراب بر هیچ کس پوشیده نیست ولی الکسا آنها را نزد دیگران رسوا کرد.