اطلاعات درباره شهید " حسان اللقیس " از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان بسیار کم است و حتی آشنایان نزدیک او باور نمی کنند که وی فرمانده و مهندس جنگ الکترونیک مقاومت لبنان بوده است.
تنها تعداد اندکی حاج حسان را می شناختند که محمد سلیم و محمد الحاج دو تن از این افراد بودند که هر دو مزدور بودند و حزب الله آنها را شناسایی کرد در نتیجه یک نفر آز آنها گریخت و نفر دوم بازداشت شد. بنابراین شخصیت فرمانده جنگ الکترونیک حزب الله علیه رژیم صهیونیستی برای دشمن به واسطه این دو مزدور شناخته شده بود و دشمن خوب می دانست که چگونه باید به آپارتمان وی در منطقه " السان تیریز " بیروت که خارج از چارچوب حمایتی حزب الله است دست یابد و وی را به شهادت برساند. تصور می شود مزدورانی که، شهید اللقیس را شخصا یا از طریق عکس می شناختند، توانستند او را زیر نظر گرفته و دستگاه ردیاب در خودرو او جاسازی کنند و از این طریق اطلاعات فراوانی به دست آورند. تروریست ها در شب حادثه، حاج حسان را در مسیر بازگشت به منزلش شناسایی و عملیات شوم خود را اجرا کردند؛ آنها چهار نفر بودند که دو نفرشان به سوی شهید گلوله شلیک کردند و دو نفر دیگر مراقب اوضاع بودند. صهیونیست ها در فلسطین اشغالی می گویند: حزب الله تونل هایی برای ترور افسران رژیم صهیونیستی حفر می کند و " اسرائیل " در لبنان در وجود صدها هزار لبنانی نفوذ کرده است تا آنها را وادار کند قهرمانان لبنانی را که از شرافت، وطن و هموطنانشان دفاع می کنند، به قتل برسانند.