معاون سابق وزیر اوقاف سوریه، با ابراز شگفتی از هتک حرمت بی سابقه صحابی پیامبر(ص)، سرآغاز هتک هرمت به مزار صحابه و اولیا در جهان اسلام را با اعلام موجودیت تفکر یهودی - آمریکایی وهابیت همزمان دانست.
شیخ "عبدالرزاق مونس" گفت: شگفت آور است که جماعتی به نبش قبر "حجر بن عدی کندی" صحابی گرانقدر پیامبر(ص) و اخراج جسد وی از قبر و انتقال آن به مکانی نامعلوم اقدام کنند؛ این امر اقدامی بسیار عجیب است که فقط دیوانگان دست به آن می زنند.   معاون سابق وزیر اوقاف سوریه با اشاره به تخریب مقام و مزار اصحاب، اولیا و صالحین در برخی کشورهای عربی و اسلامی، افزود: تجاوز و توهین به عزت و کرامت صالحان، صحابه و اهل بیت در واقع فتنه ای قدیمی است که در اوایل قرن نوزدهم آغاز شد؛ زمانی که وهابیت اعلام وجود کرد. شیخ مونس با اشاره به اسناد تاریخی از سرچشمه یهودی - صهیونیستی تفکر وهابی، تصریح کرد: اولین اقدامی که وهابی ها تحت نام توحید و مبارزه با شرک انجام دادند، تخریب قبور صحابه در مکه و مدینه منوره بود؛ حتی نزدیک بود قبر رسول اکرم (ص) را نیز تخریب کنند، همچنین قبر سید الشهدا حمزه بن عبدالمطلب و نیز شهدای جنگ احد را ویران کردند و سپس قبور آل بیت اطهار و صحابه پیامبر را نیز تخریب کردند.   وی اظهار داشت:  مشکل امروز ما در جهان اسلام آن است که اسلام تبدیل به گروه ها و احزاب شده است؛ اسلام باید تنها به ارزشهای اساسی در کتاب و سنت نبی اکرم(ص) و نور هدایت پیامبر و عترت اهل بیت مستند باشد؛ اگر مرجع ما به جای حق و حقیقت، اشخاص باشند، بی گمان گمراه می شویم و دیگران را به گمراهی می کشانیم. شیخ مونس، تصریح کرد: سازمان کنفرانس اسلامی کجاست؟ اعضای مجمع فقه اسلامی کجا هستند؟ طرف هایی مسؤول در انجمن علمای مسلمان کجا هستند؟ آنها باید در حال حاضر برای تصحیح مرجعیت به سمت کتاب و سنت، حضوری پررنگ داشته باشند.