دادگاه تجدیدنظر کویت رای صادر شده در باره محکومیت یک مرد به تحمل پنج سال حبس را به اتهام اعتراض به امیر این کشور تایید کرد.
به نقل از خبرگزاری رویترز، این آخرین مورد از مجموعه پرونده هایی است که درباره انتقاد از مقامات حاکم بر این کشور در دادگاه مطرح و رسیدگی شده است. آنچه مشخص است، دادگاه های کویت در سال جاری میلادی چند تن از شهروندان کویتی را به دلیل بیان سخنانی که نسبت به امیر اعتراض آمیز تلقی می شد، به تحمل مجازات محکوم کرده است. از نظر قانون اساسی کویت، امیر مصون و غیر قابل اعتراض به شمار می رود با معترضان و منتقدان از وی با قوانین جزایی و کیفری برخورد می شود. محمد الحمیدی وکیل فرد محکوم شده، حکم صادر شده علیه محمد المخیال را خشن و شدید دانست زیرا بیماری وی را درنظر نگرفته است. الحمیدی افزود: موکل وی از سال ۱۹۹۷ بیمار بوده است و بنابراین در دادگاه بالاتری درخواست تجدیدنظر خواهد کرد.