یک روز پیش از برگزاری کنگره یهود در بوداپست پایتخت مجارستان، صدها تن از مردم این کشور با برپایی تظاهراتی به این نشست اعتراض کردند.
وزارت کشور مجارستان تلاش کرد از برگزاری این تظاهرات جلوگیری کند. هدف از برگزاری این تظاهرات احترام گذاشتن به قربانیان جنایات صهیونیسم عنوان شده است. معترضان، عذرخواهی صهیونیست ها از جنایات مرتکب شده در مجارستان در زمان ریاست برخی از یهودیان در دوران حاکمیت کمونیسم بر این کشور را خواستار شدند. حزب جوبیک که از مخالفان سرسخت صهیونیست ها هستند، این تظاهرات را سازماندهی کرده است. معترضان اعلام کردند در زمان برگزاری «کنگره جهانی یهود» این تظاهرات ادامه خواهد داشت. اخیرا احساسات ضد صهیونیستی در مجارستان گسترش یافته و رهبر یهودیان این کشور در خیابان مورد توهین قرار گرفته است. در مسابقات فوتبال مجارستان با رژیم صهیونیستی هم شعارهای ضد صهیونیستی سر داده شد. «کنگره جهانی یهود» در بحبوحه افزایش احساسات ضد صهیونیستی، اولین نشست خود را در بوداپست برگزار خواهد کرد. پیش از این یکی از نمایندگان پارلمان مجارستان در اجتماعی ضد صهیونیستی، پرچم رژیم اشغالگر را به آتش کشیده بود.