صادرات ترکیه به ۲۸ عضو اتحادیه اروپا در ۹ ماه نخست سال جاری در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته ۴ درصد افزایش یافته و به 37.4 میلیارد یورو رسیده است. به نقل از ورلد بولتن ، در 9 ماهه ابتدایی سال جاری صادرات ترکیه به 28 عضو اتحادیه اروپا در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته 4 درصد افزایش یافته و به 37.4 میلیارد یورو رسیده است. بنا بر اطلاعات منتشر شده توسط اداره آمار اتحادیه اروپا (یوروستات)، صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا در مقایسه با دیگر شرکای بزرگ تجاری این اتحادیه افزایش چشمگیری یافته است. در بازه زمانی ژانویه تا سپتامبر 2013، صادرات ترکیه به 28 عضو اتحادیه اروپا در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته 4 درصد افزایش یافته و به 37.4 میلیارد یورو رسیده است. واردات اتحادیه اروپا از بزرگترین شرکای تجاری‌اش در بازه زمانی ژانویه تا سپتامبر 2013 در مقایسه با همین بازه زمانی در سال 2012 به جز با کشورهای ترکیه که  4درصد و هند که 1 درصد افزایش نشان می‌دهد،دچار تنزل شده است. بیشترین کاهش حجم واردات اتحادیه اروپا از کشورهای ژاپن به میزان 15- درصد،برزیل 14- درصد،سوئیس 12- درصد و نروژ 11- درصد بوده است. همچنین بیشترین میزان کاهش صادرات اتحادیه اروپا به هند به میزان 5- درصد و آمریکا و ژاپن به میزان 3- درصد بوده است. این اتحادیه متشکل از 28 کشور اروپایی توانسته است کسری تجاری خود را با چین،روسیه،نروژ و ژاپن کاهش دهد. واردات منطقه یورو از ترکیه در بازه زمانی ژانویه تا سپتامبر 2013 با افزایش 6 درصدی به سقف 26.7 میلیارد یورو رسیده است. در این بازه زمانی دیگر شرکای تجاری عمده اتحادیه اروپا که توانسته‌اند صادرات خود را  به این اتحادیه افزایش دهند شامل لهستان به میزان 5 درصد،روسیه به میزان 2 درصد،و سوئد به میزان 1 درصد بوده است.