گزارش سازمان صهیونیستی "لتت" از بحران اجتماعی به دلیل گسترش فقر و گرسنگی در جامعه اسراییل حکایت دارد.
این گزارش را سازمان اسراییلی " لتت " ویژه منابع انسانی تهیه کرده است که با ۱۶۵ سازمان غیردولتی مامور توزیع مواد غذایی در میان خانواده های اسراییلی نیازمند در مناطق مختلف همکاری می کند. در این گزارش آمده است که هزاران کودک سالانه برای یافتن کاری مناسب به منظور کمک به خانواده های خود در تهیه غذا، کلاسهای درس را ترک میکنند. این گزارش که در روزنامه اسراییلی " هآرتص " منتشر شده است، تاکید می کند که حدود یک سوم کودکان خانواده های نیازمند برای یافتن کار، ترک تحصیل کردند. نیمی از خانواده های نیازمند اظهار داشتند که کودکان آنها برخی اوقات به سبب مشکلات اقتصادی تا چند روز غذایی نخورده اند. حدود ۷۵ درصد از خانواده های نیازمند پول کافی برای خرید کتابهای درسی برای فرزندان خود را ندارند و حدود ۲۷ درصد از خانواده هایی که پدر و مادر یا یکی از آنها شاغل هستند، کمکهایی از موسسات اجتماعی دریافت می کنند. همچنین حدود ۶۴درصد از خانواده های نیازمند از تهیه دارو برای فرزندان خود عاجز هستند. هچنین این گزارش تاکید می کند که ۶۸ درصد از خانواده های نیازمند قصد دارند به دلیل اوضاع بد اقتصادی در اسراییل، خانه های خودرا تخلیه کنند؛ این در حالی است که ۶۲ درصد از آنها تاکید کردند که قادر به پرداخت اقساط خانه های خود نیستند.