ایرلند، اولین کشور در منطقه یورو است که تنها سه سال بعد از درخواست کمک اضطراری از طرح نجات اقتصادی خارج شده است.

در روز یکشنبه، ایندا کنی Enda Kenny، نخست وزیر ایرلند، در یک تلویزیون دولتی گفت که کشور به طور رسمی از قید وبندهای طرح نجات رها می‌شود. وی این اقدام را گامی مهم دانست که البته فی نفسه خودش هدف نیست.

نخست وزیر ایرلند در ادامه خاطرنشان کرد: «زندگی ما یک شبه تغییر نخواهد کرد.»

کنی همچنین گفت که دولت طرحی برای اقتصاد ایرلند از حالا تا ۲۰۲۰، ارائه داده است که هرگز برای بار دیگر، س با بورس بازی و طمع ورزی تهدید نمی‌شود.

اعتباردهندگان بین‌المللی ایرلند، یعنی اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول، به میزان قابل توجهی، بر سیاست‌گذاری‌ها و مسیر اقتصادی ایرلند تاثیر گذاشته‌اند.

این اعتباردهندگان در سال ۲۰۱۰، در طرح نجات، ۸۵ میلیارد یورو به ایرلند وام دادند که بیشتر آن‌ها از وام‌های داخلی و ضمانت‌هایی بود که شامل هفده و نیم میلیارد یورویی بود که عمدتا از صندوق بازنشستگی عمومی ایرلند گرفته شد.

با وجود این، به نظر می‌رسد که مسیر این کشور برای بهبود کامل، به دلیل اقدامات ریاضتی بیشتر با چالش مواجه خواهد شد.

در ۱۳ دسامبر، مایکل نونان، وزیر دارایی ایرلند، گفت که دوبلین سیاست‌های تدابیر ریاضتی را ادامه خواهد داد.

نونان گفت: ««ما باید همان نوع سیاست را ادامه دهیم، چرا که کسری بودجه این کشور بیش از حد بالاست.» وی در ادامه افزود: «ما مجبوریم آن را به کمتر از سه درصد برسانیم و در سال‌های بعدی آن را به حالت موازنه برسانیم. بدهی بیش از حد بالاست و ما مجبوریم که استراتژی‌هایی اتخاذ کنیم که بدهی پایدارتر از شرایط فعلی باشد.»

پیش‌بینی می‌شود که بدهی ملی این کشور تا پایان سال جاری به ۲۰۶ میلیارد یورو برشد که بالغ بر ۱۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور است.

اروپا در اوایل سال ۲۰۰۸، در یک بحران مالی فرو روفت. در حال حاضر، ناتوانی از پرداخت بدهی‌ها، کشورهای به شدت بدهی‌زده مانند یونان، پرتغال، ایتالیا و اسپانیا را تهدید می‌کند.

وخیم شدن بحران بدهی، دولت‌های اتحادیه اروپا را به اتخاذ اقدامات ریاضتی خشن و اصلاحات دشوار اقتصادی وادار کرده است که منجر به بروز تظاهرات گسترده در بسیاری از کشورهای اروپایی شده است.