منابع عراقی از حرکت میلیونی زائران به سمت کربلا با پای پیاده خبر دادند.
پلیس استان ذی قار عراق از عبور بیش از یک میلیون و پانصد هزار زائر حسینی از مرزهای این استان برای حضور در مراسم اربعین حسینی خبر داد. این زائران با پای پیاده به سوی کربلای مقدس در حرکت هستند. مسئولان پلیس و ارتش عراق تدابیر شدیدی را برای تأمین امنیت مراسم اربعین امسال اتخاذ کرده اند.