رئیس اتحادیه علمای بلاد شام، وزارت کار سوریه و جنبش ملی کُرد برای تغییر مسالمت آمیز، از جهانیان خواستند موضعی قاطع در قبال جنایت هولناک تروریست ها علیه اهالی بی گناه شهر عدرا اتخاذ کنند.
" محمد توفیق البوطی " رئیس اتحادیه علمای بلاد شام در بیانیه ای اعلام کرد: تاریخ، این جنایت ددمنشانه را که با نام اسلام و با هدف خدشه وارد کردن به اسلام صورت گرفته است، در صفحات سیاه خود ثبت خواهد کرد. یکی از مصائبی که اسلام در طول تاریخ گرفتار آن بوده این است که مدعیان دروغین همواره با نام اسلام، دست به اقداماتی زده اند تا شعائر اسلامی را خدشه دار کنند. گروه های تروریستی وابسته به القاعده در سوریه چهارشنبه هفته گذشته با ورود به شهرک صنعتی عدرا ۵۰ تن از شهروندان بی گناه را بدون هیچ دلیلی قتل عام کردند. تروریست ها همچنین سر برخی از خانواده ها را از تن جدا کردند. رئیس اتحادیه علمای اسلام بلاد شام در ادامه این بیانه این سوال را مطرح می کند که: تروریست هایی که چنین جنایت های ددمنشانه ای را مرتکب می شوند و مجری دیکته ها و طرح های دشمنان برای نابودی کشور و کشتار زنان، کودکان و سالخوردگان، هستند، چگونه ادعای مسلمانی و داشتن اهداف مقدس می کنند؟ البوطی از سایر علمای جهان اسلام خواست در قبال فتواهای گمراهان و صاحبان افکار ضاله که در صدد خدشه دار کردن اسلام هستند، هشیار باشند. از سوی دیگر وزارت کار سوریه نیز در یادداشتی اعتراضی، از رئیس سازمان بین المللی کار خواست، این اقدامات جنایتکارانه گروه های تروریستی مسلح تکفیری را در حق شهروندان بی گناه شهر عدرا، محکوم کند. این وزارتخانه در یادداشت خود از سازمان بین المللی کار خواست با اتخاد اقدامات لازم، حکومت ها و طرف هایی را که به حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه های تروریستی در سوریه می پردازند، تحت فشار قرار دهند تا از این کار دست بردارند. " جنبش ملی کُرد برای تغییر مسالمت آمیز " نیز اقدام تروریستی گروه های مسلح مخالف نظام سوریه در شهر عدرا را محکوم کرد و در بیانیه ای خاطرنشان کرد که ۳ سال است که این جنایت ها در حق ملت مظلوم سوریه براساس توطئه های صهیونیست ها، آمریکا، عربستان و ترکیه صورت می گیرد.