میانگین بیکاری ترکیه در ماه‌های آگوست و اکتبر به 9.9 درصد رسید، تا این کشور شاهد بیکاری 2.8 میلیون نفر در طول سه ماه اخیر خود باشد. به نقل از النشره‌ لبنان،  میانگین بیکاری ترکیه در ماه‌های آگوست و اکتبر به 9.9 درصد رسید. میانگین بیکاری ترکیه در حالی ماه اکتبر و آگوست به 9.9 درصد رسیده است که در مقایسه با ماه سپتامبر این عدد 9.8 درصد بوده است. تعداد کل کارگران مشغول به کار ترکیه در ماه‌های یاد شده به 25.8 میلیون نفر رسیده است، اما تعداد بیکاران این کشور در حال حاضر 2.8 میلیون نفر است. نرخ بیکاری ترکیه در دوره ماه‌های اوت و اکتبر 9.1٪ گزارش شده است. به گزارش فارس، از آغاز ماه ژوئیه، ارزش لیره پول ترکیه دچار کاهش شده که این امر افزایش قیمت کالاهای داخلی را به همراه داشته است. بر اساس ضریب بدهی‌ عمومی این کشور، پیش بینی می‌شود، تغییرات اندکی در کسری مالی کلان خارجی ترکیه ایجاد شود.