عضو ائتلاف دولت قانون عراق با اشاره به عملیات‌های تروریستی درعراق ، سوریه و لبنان گفت: هلال سلفی تکفیری درمنطقه تشکیل شده است. سید "محمود‌المیالی"  با اشاره به بمب گذاری‌های اخیر درعراق وعملیات گروه‌های تروریستی در سوریه و لبنان گفت: هلال سلفی تکفیری در این منطقه تشکیل شده است البته تشکیل این هلال بخاطر وجود بسترهایی نظیراختلافات ودرگیری‌های طایفه‌ای و منافع قدرت‌های فرامنطقه‌ای است. به همین دلیل، شاهد عملیات تروریستی دراین کشورها هستیم و هر روز این اقدامات تروریستی ابعاد بیشتر و خونبارتری به خود می گیرد. اختلافات طایفه‌ایعضو ائتلاف دولت قاون عراق با تاکید براینکه اختلاف طایفه ای بسترهای لازم را برای انجام اقدامات تروریستی فراهم می کند؛ افزود: در پس پرده بیشتر عملیات‌های تروریستی اختلافات طایفه‌ای قرار دارد. شما می‌ دانید که درعراق، سوریه و لبنان طوایف زیادی زندگی می کنند. بدیهی است که این گوناگونی طوایف درمنطقه بسترمناسبی را برای دشمن فراهم کند. زیرا تروریسم بیشتر در بستر اختلافات طایفه‌ای رشد ونمو می کند.انگیزه های داخلیاین فعال سیاسی عراقی درباره علل واسباب داخلی و خارجی عملیات تروریستی درعراق گفت: علل وانگیزه‌های عملیایت تروریستی داخلی هستند اما حامیان چنین عملیات‌هایی قدرت‌های بین‌المللی و کشورهای منطقه‌ای مثل عربستان و قطرهستند. اینها پول و سلاح دراختیار گروه‌های تروریستی قرار می دهند تا درعراق به عملیات تروریستی اقدام کنند.تشکیل دولت سنی - سلفیوی درباره هدف از عملیات تروریستی درعراق گفت: برخی جریانات که درزمان رژیم صدام دارای قدرت بودند اکنون می خواهند با انجام عملیات تروریستی به قدرت بازگردند اما همانطوریکه قبلا گفتم بخشی ازعملیات تروریستی بخاطر مسائل طایفه‌ای است. برخی طوایف می خواهند با انجام عملیات تروریستی، دولت بغداد را تحت فشار قرار دهند و از این طریق منافع آینده خود را تامین کنند. یکی از اهداف آینده بعضی طوایف، تشکیل دولت سنی - سلفی درمنطقه غربی عراق، بخش‌هایی از اردن و سوریه است. درحقیقت، آنها می خواهند با تشکیل دولت سلفی این مناطق را به پایگاهی برای اجرای اهداف منطقه ای خود تبدیل کنند.ارتباط تروریست های سوریه و عراق این سیاستمدارعراقی درخصوص ارتباط گروه‌های تروریستی سوریه با عراق گفت: جنگ داخلی سوریه بستری فراهم کرده‌است تا تروریست‌های این کشوربه عراق بیایند و دراینجا به عملیات تروریستی اقدام کنند. باید به این نکته اشاره کنم که برخی گروه‌های تروریستی هم درعراق و هم در سوریه حضور دارند. اعضای این گروه‌ها وسائل لازم برای انجام عملیات تروریستی را در سوریه تهیه و به عراق منتقل می سازند تا دراین کشور مبادرت به عملیات تروریستی کنند. این موضوع می تواند پرده از واقعیتی بردارد که دولت بغداد اعلام کرده "بحران سوریه برعراق تاثیرگذاراست."