عناصر گروه موسوم به " دولت اسلامی در عراق و شام "(داعش) اسباب و وسایل خانه های آوارگان سوری در حومه " حلب " را غارت کردند.
منابع خبری در شهرک "کفره حمره" در حومه حلب تأکید کردند: "مامور جمع آوری غنایم در گروه داعش به همراه شمار زیادی از عناصر این گروه با یورش به خانه های آوارگان سوری در شهرک کفره حمره، همه اسباب و وسایل آن را به همراه وسایل و تجهیزات شرکت دارویی آسیا غارت کردند." گروه داعش برای توجیه غارتگری های خود اعلام کرد که این وسایل و تجهیزات بخشی از "بیت المال مسلمانان" می باشد. ! این منابع به سایت خبری "اخبار الان" گفتند: مامور جمع آوری غنایم در گروه داعش ابتدا دستور داد که کارگران شرکت دارویی آسیا به سرکار خود باز گردند، اما به سرعت از این تصمیم صرف نظر کرده و آن را اخراج و درب این شرکت را بست. بر اساس این گزارش، دادگاه داعش در منطقه الدانا پیشتر درخصوص پرونده دو دستگاه خودروی شرکت دارویی آسیا حکم داده بود که این خودروها به شرکت بازگردانده شوند، اما این حکم باعث شد که قاضی دادگاه برکنار و قاضی جدیدی تعیین شود که وی دستور مصادره این دو خودرو و انتقال آن به مقر داعش در منطقه داره عزه در ریف حلب را صادر کرد. برخی منابع شمار کارگران شرکت دارویی آسیا را 1018 نفر و کسانی را که گروه داعش آنها را مجبور به کوچ کردن از شرکت و ساختمان های اطراف آن کرد، حدود یکهرار نفر اعلام کردند.