پرس تی وی - نظرسنجی موسسه مک کلاچی ماریست نشان می دهد که محبوبیت اوباما در بین مردم آمریکا به کمتر از 43 درصد رسیده است. بر اساس این گزارش میزان رضایت آمریکایی ها از عملکرد کنگره نیز به شدت کاهش داشته است. نظرسنجی موسسه گالوپ حاکی از آن است که میانگین محبوبیت کنگره آمریکا در بین مردم در سال 2013 میلادی به کمتر از 14 درصد رسیده که این رقم در تاریخ نظرسنجی های گالوپ بی سابقه است. میانگین محبوبیت مردم آمریکا نسبت به عملکرد کنگره از سال 1974 میلادی تاکنون 33 درصد بوده است. بالاترین رضایتی مردم آمریکا از کنگره مربوط به سال 2001 میلادی با نرخ 56 درصدی بوده است. میانگین محبوبیت کنگره آمریکا در 4 سال گذشته کمتر از 20 درصد بوده است. پیش از این تنها در سال های 1979 و 1992 میلادی محبوبیت کنگره آمریکا به کمتر از 20 درصد رسیده است.